رحیم بنامولایی رئیس اتاق البرز : تقویت دیپلماسی اقتصادی مسیر توسعه صادرات را هموار می‌کند.

رحیم بنامولایی رئیس اتاق البرز در یادداشتی برای «پایگاه خبری اتاق ایران» عنوان کرده است تقویت دیپلماسی  در کنار رفع […]