رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد: تسهیل در دریافت روادید و ویزای تجار

با همکاری همه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی و انجمن‌های مرتبط، به دنبال راه‌حل‌های عملی و اجرایی برای توسعه و […]