توازنی بین نرخ ارز و تورم نیست/ دلیل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد

ایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نرخ تورم پایین آمده و نرخ ارز […]

ارز تک نرخی برای اقتصاد کشور مایه رونق در اقتصاد و افزایش سرمایه گذاری است

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در مفید بودن تک نرخی شدن ارز هیچ شکی نیست و دلیل عدم انجام […]