متخصص توسعه منطقه‌ای و همکاری اقتصادی بین‌الملل مطرح کرد: غفلت از پتانسیل کشاورزی در شبه قاره هند

اگرچه برخی از کشاورزان ایران به منظور تولید در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما هنوز پتانسیل‌های مربوط به شبه قاره […]

فید سری لانکا
فید سری لانکا
فید آنگولا