آرزوی بد برای نتایج خوب ، کاش برادر معاون اول رئیس اتاق ایران بود ؟

در پاسخ به مطلبی که آقای مهندس جلال پور عزیز ، معجزه مذاکرات برجام ، که ایراد داشته بودند : […]

دلیل ترس از حضور نهاوندیان در وزارت اقتصادی چیست؟

در حالی که گمانه زنی ها نشان میدهد حضور نهاوندیان در راس وزارت امور اقتصادی و دارایی قطعی شده است، […]

فید صادرات ایران
فید آنگولا