امپراتور ژاپن امروز شنبه برای یک دیدار رسمی شش روزه وارد پایتخت هند شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ˈمان موهان سینکˈ نخست وزیر هند در فرودگاه دهلی نو از امپراتورˈآکی هیتوˈ استقبال کرد. قرار […]

فید ژاپن
فید آنگولا