به کجا میرویم؟

به کجا میرویم؟

۱ ) حجم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به حجم بودجه مصوب سال ۱۳۵۷، دو هزار و هشتصد و بیست و هشت ( ۲۸۲۸ ) برابر است .

۲ ) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ ، سهم بودجه عمومی ۳۰ درصد و سهم بودجه بانکها و شرکتها و موسسات دولتی ۷۰ درصد است ، در بودجه مصوب سال ۱۳۵۷ ، سهم بودجه عمومی ۶۹ درصد و سهم بودجه بانکها و شرکتها و موسسات دولتی ۳۱ درصد بوده است ، یعنی نسبت موصوف در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تقریبا برعکس آن در بودجه مصوب سال ۱۳۵۷ می باشد.

۳ ) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ سهم منابع مالیاتی از بودجه عمومی ۳۵ درصد و سهم منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی ۲۷٫۵ درصد است و هزینه های جاری ۲۰٫ ۳ درصد ( ۴۶۹ هزار میلیارد ریال ) بیشتر از مجموع دو منبع یاد شده می باشد و برای پوشش کسری هزینه های جاری از دو منبع موصوف ، لاجرم ۴۰ درصد از سرفصل ” سایر منابع عمومی ” که از جمله شامل درآمدهای حاصل از واگذاری بنگاههای اقتصادی و انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی است ، صرف هزینه های جاری خواهد شد و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از انتشار اوراق و واگذاری بنگاههای اقتصادی و برداشت از صندوق توسعه ملی، بجای صرف در هزینه‌های عمرانی و سرمایه ای ،صرف هزینه های جاری خواهد شد، تمثیلا مفهوم اعداد یاد شده این است که پدر خانواده برای تامین هزینه های روزانه خانواده به ناچار اثاث منزل را می فروشد.

۴ ) ۳۸٫۴ درصد بودجه عمومی را هزینه ” جبران خدمات کارکنان ” تشکیل میدهد و از آنجا که بخشی از سرفصل ” استفاده از کالا و خدمات ” در جدول شماره ۷-۱ لایحه بودجه نیز ماهیت حق الزحمه ای دارد، بنابراین سهم هزینه جبران خدمات از بودجه عمومی فراتر از ۴۰ درصد بوده و بخش عظیمی از بودجه عمومی را می بلعد . مفهوم اعداد فوق فربهی شدید بدنه نه تنها دولت ، بلکه نظام است .

۵ ) تبصره ۲ لایحه بودجه ، پیش بینی منابع حاصل از واگذاری بنگاههای اقتصادی دولت به مبلغ ۶۱٫۵ هزار میلیارد ریال و مصارف آن است ، اعداد و ارقام مربوط به نتایج سیاستهای خصوصی سازی در طول ۲۶ سال ، حاکی از شکست سیاستهای مذکور است ، اگر آثار خصوصی سازی را ” کاهش اندازه و حجم فعالیت بخش دولتی ، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی ، افزایش کارآیی، کاهش کسری بودجه و بدهیهای ملی ، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمتها ، مقررات زدایی ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی ، ایجاد علاقه و دلبستگی در شاغلان، گسترش بازار سرمایه و تامین منافع مصرف کنندگان ” تعریف کنیم ، تقریبا اثری از آثار مذکور در اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست . سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته و درآمد های حاصل از واگذاری نیز عمدتا صرف رد دیون شده و واگذاری سهام و یا دارایی عمدتا برای تادیه دیون دولت به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر بخشها بوده است و سهم بخش خصوصی واقعی غیر وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی ( مانند شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران ) بسیار کم برآورد میشود. دلیل شکست سیاستهای خصوصی سازی واقعی در ایران عمدتا نتیجه کارکرد سه عامل است :
الف: ورود نهادهای نظامی و امنیتی به عرصه فعالیتهای اقتصادی ، فربه شدن آنها با تکیه بر موقعیت سیاسی و نظامی خویش و سلب امکان ظهور بخش خصوصی قدرتمند و صاحب اهلیت .
ب : توسعه نیافتن نهادهای بازار از جمله تامین و گسترش حقوق مالکیت خصوصی بعنوان بستر ظهور تحرک در بخش خصوصی و گسترش کارآفرینی ملی .
پ : مورد توجه کافی و کارشناسانه قرار نگرفتن تجارب کشورهای دیگر در اجرای سیاست مشابه، از قبیل سیاست کشور آلمان در اتحاد دو آلمان غربی و شرقی بعد از فروپاشی دیوار برلین و جذب اقتصاد فرسوده دولتی آلمان
شرقی در اقتصاد پویای آلمان غربی با رویکرد احراز اهلیت خریداران بنگاههای اقتصادی دولتی .

۶ ) بودجه سالهای اخیر چندان وجه افتراق و قابل توجهی با آنچه بیان شد با هم ندارند و آنچه نیز در عمل بویژه در ده سال اخیر بوقوع پیوسته است مشابهت و تطابق چندانی با آنچه در قالب برنامه ها و شعارها عنوان شده است ، ندارند .

۷ ) آنچه لایحه بودجه به تصویر میکشد ، ادامه راه طی شده ای است که نتیجه ای جز افزایش فقر در کشور و عقب ماندگی رو به تزاید نخواهد داشت. رونق اقتصادی و اشتغال زایی از توان لایحه بودجه خارج است و توان یاد شده را باید در جای دیگر جستجو کرد . حصول رونق اقتصادی ، بعنوان لکوموتیو حل معضلات کشور ، در گرو اقدامات داخلی شامل خانه تکانی اساسی ، سبک سازی وسیع ارکان نظام و اتخاذ سیاستهای راهبردی برای چالاک کردن نظام اقتصادی با میدان دادن به بخش خصوصی واقعی صاحب اهلیت و اصلاح تعامل با جهان در چارچوب منافع ملی بدور از تمایلات ایدئولوژیک است. کشور چین در این عرصه نمونه موفقی است .

م. صفری ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۶


تاریخ: بهمن ۱۶, ۱۳۹۶ | ساعت: ۷:۴۰ ب.ظ


نظرات بسته شده است