همکاری و تعامل خوبی میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و سفارت ایران در بغداد وجود دارد / توافقات جدید گمرکی با عراق، نتیجه تعامل بخش‌خصوصی با دستگاه دیپلماسی

در ملاقات رایزن بازرگانی سفارت ایران در بغداد با رئیس‌کل گمرکات عراق، طرفین برای حل ۱۰ مشکل اصلی در مناسبات […]