رویکرد دولت نوسازی همه جانبه اقتصادی است/ استانداران مسئول حسن اجرا و تسریع در عملیاتی شدن طرح های اشتغال و فقرزدایی هستند

معاون اقتصادی رئیس جمهور، اشتغال مولد و فقرزدایی را دو اولویت اصلی دولت دوازدهم دانست و استانداران سراسر کشور را […]

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: : بخش خصوصی در شرایط رکود به داد دولت رسیده است/ ایجاد اشتغال و تامین مالیات

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود رکود حاکم بر اقتصاد کشور کارخانه های بخش خصوصی همچنان برای هزاران جوان […]