برای مقابله با تهدید آمریکا باید امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش داد

جمشید عدالتیان در خصوص احتمال عدم تمدید لغو تحریم‌های ایران و خروج احتمالی آمریکا از برجام گفت: از نظر اقتصادی […]