انتشار کتاب نقشه راه فناوری های دریایی ایران / نهایی سازی ۱۱ محور فناوری

پس از شناسایی حدود ۵۰ محور اصلی فناوری در حوزه های مختلف دریایی، تاکنون مطالعات ۱۱ محور فناوری تکمیل و […]

  • صفحه 1 از 212